RSPG สถานีบูรพา - หอย
โครงการ

การจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของสัตว์กลุ่มหอยในเขตภาคตะวันออก


จำนวนสัตว์กลุ่มหอยที่พบ

2053 ชนิด

Application
แอพที่ช่วยคุณในการสำรวจสัตว์กลุ่มหอย


ค้นหา

ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากงบประมาณด้านวิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2564-2566